Informace o dětské skupině

Od 2.10.2023 je  provoz  dětské skupiny Motýlek financován příspěvkem  Ministerstva práce a sociálních věcí  na základě rozhodnutí ze dne 15.2.2023 Sp.zn. SZ/OKDS/MPSV-2023/19802  a č.j. MPSV-2023/38612-261


Dětská skupina Motýlek zahájila provoz 24.10.2022 s kapacitou 12 dětí ve věku od 3 do 6 let.

Název Projektu: Dětská skupina Motýlek

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017406

Adresa: ul. Nemocniční 107, Mělník

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

logo evropského sociálního fondu